Η διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων: γιατί είναι τόσο σημαντική;

Θέτοντας το φιλόδοξο στόχο της δημιουργίας της «Ευρωπαϊκής κοινωνίας της ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο εξοικονόμησης φυσικών πόρων», η Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/2008/ΕΚ ζητάει από κάθε Ευρωπαϊκή χώρα να εφαρμόσει μια συστηματική προσέγγιση αναφορικά με τη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων. Θέτει επίσης κι έναν ποσοτικό στόχο: μέχρι το 2020, τουλάχιστον το 50% των δημοτικών στερεών αποβλήτων πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.

Ακόμα κι αν η Οδηγία δεν απαιτούσε τη διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή, σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι ο στόχος δε θα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αυτήν: μια μέση ευρωπαϊκή σκουπιδοσακούλα περιέχει 35% βιοαπόβλητα. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο σε χώρες του νότου όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων της Καταλονίας, η διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας μπορεί να φτάσει συνολικά στο 20%. Όταν τα βιοαπόβλητα συλλέγονται με διαλογή στην πηγή, σε ξεχωριστούς κοινόχρηστους κάδους, επιτυγχάνεται 35% ανάκτηση. Άρα, πώς θα επιτευχθεί το 50%; Ο μόνος τρόπος, αναφέρει η Υπηρεσία, είναι ένα εντατικό και εκτεταμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, όπως η συλλογή πόρτα-πόρτα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Υπηρεσία κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα στηριζόμενη σε δεδομένα 725 δήμων, από τους 947, που ήδη εφαρμόζουν διαλογή βιοαποβλήτων στην πηγή.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Η λυματολάσπη κομποστοποιείται με ασφάλεια

Η κομποστοποίηση/λιπασματοποίηση ιλύος, γνωστής και ως λυματολάσπης, είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική σε ολόκληρη τη Β. Αμερική. Η πόλη Έντμοντον του Καναδά την εφαρμόζει με ασφάλεια, μαζί με κλαδέματα και υπολείμματα τροφίμων, για περισσότερα από 10 χρόνια. Η λυματολάσπη περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά για τα φυτά και η λιπασματοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία παστερίωσης και εξάλειψης παθογόνων μικροοργανισμών, όπως για παράδειγμα βακτήρια και μύκητες.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα δημιουργεί θέσεις εργασίας και εξοικονομεί χρήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η οικονομία της ΕΕ χρησιμοποιεί 16 τόνους υλικών ανά άτομο το χρόνο, εκ των οποίων 6 τόνοι καθίστανται απόβλητα, και οι μισοί από αυτούς καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Πολλά κράτη μέλη στηρίζονται κυρίως στους χώρους υγειονομικής ταφής για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13 Ιανουαρίου 2012, η πλήρης εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δις ευρώ το χρόνο, θα προκαλούσε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων κατά 42 δις ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Οι παράνομες δραστηριότητες γύρω από τα απόβλητα στα κράτη μέλη καταλήγουν σε χαμένες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, πλην όμως η ενίσχυση των εθνικών επιθεωρήσεων και η βελτίωση των γνώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων θα απέφερε μείζονες βελτιώσεις.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Να κλείσουν οι χωματερές σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα

Tη συμμόρφωση Ελλάδας και Κύπρου με την κοινοτική νομοθεσία για την λειτουργία των ΧΥΤΑ, εντός δύο μηνών, ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης (δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας). Ειδικότερα, για την Ελλάδα η προσφυγή αφορά τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή οι χωματερές που λειτουργούν κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων, αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες και ζητά από την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμορφωθούν εντός δύο μηνών και σε περίπτωση που δεν το πράξουν, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην Ελλάδα, απευθύνονται δύο αιτιολογημένες γνώμες. Η πρώτη αφορά τη χωματερή που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που δημιουργήθηκε για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, είδος προτεραιότητας, που κατατάσσεται στα απειλούμενα με εξαφάνιση.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Παύση λειτουργίας Χ.Α.Δ.Α. στην Άνδρο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με απόφασή της επιβάλει την παύση της λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Σταυροπέδας και υποχρεώνει τον Δήμο Άνδρου να διαθέτει τα απόβλητα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του παραπάνω Χ.Α.Δ.Α. Επίσης, τον υποχρεώνει να συντάξει Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Όμως, για να υπάρξουν ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα για το νησί και τους κατοίκους τους θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει και στην άμεση υλοποίηση δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr