Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης… μια δραστήρια ΜΚΟ. Από το 1990 η ΟΕΑ υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ως ανάδοχος είτε ως εταίρος, οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, μάχεται για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα όπως η ανακύκλωση με εκστρατείες. Περιηγηθείτε για να μάθετε περισσότερα για όλες τις δράσεις μας.

Grundtvig - Ωριμάζοντας με το Κομπόστ

Από τα μέσα του 2005 η Ο.Ε.Α. συμμετέχει στο πρόγραμμα Grundtvig με τίτλο «Ωριμάζοντας με το Κομπόστ». Το πρόγραμμα αυτό είναι μια καινοτόμος δυναμική συνεργασία, που υποστηρίζεται για δύο χρόνια από την Ε.Ε. για να αναπτύξει τα αναγκαία προγράμματα κοινωνικής οικονομίας που σχετίζονται με το κομπόστ, σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει στήριξη για πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση σε οργανισμούς και άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τοπικές πρωτοβουλίες στην Κοινοτική Κομποστοποίηση, συνδυάζει στόχους της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης ενηλίκων, μέσω της κοινωνικής εργασίας και της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων σε συνδυασμό με υπηρεσίες φυτοκομείας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του:
www.growingwithcompost.org

Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε, από την 1η Νοεμβρίου 2001 έως τις 30 Οκτωβρίου 2003, σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης και με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, το διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE - ENVIRONMENT με τίτλο: “Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα” (LIFE00ENV/GR/000688). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως ένα από τα τρία καλύτερα, από όλες τις υποβληθείσες προτάσεις στην κατηγορία “WASTE”, και επιλέχτηκε για μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, επίσης, σημαντικοί παραγωγοί, διακινητές ή τελικοί χρήστες ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  η Intracom Α.Ε., η I.B.M Ελλάς, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, η EPAFOS IT Systems και η ΤΗΛΕδομή.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο

Το 2000 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  συνεργάστηκε με εταίρους (Υπουργείο Περιβάλλοντος, βιομηχανίες ανακύκλωσης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κοινωνικοί φορείς) και συνέβαλε με εισηγήσεις και προτάσεις στην υλοποίηση του προγράμματος LIFE-Τρίτων Χωρών «Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο».

Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικών στερεών αποβλήτων στα παράλια της Τουρκίας στο Αιγαίο

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την ΟΕΑ  σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων του Μαρμαρά (UMMR), την Τουρκική Εταιρεία Ανάκτησης – Ανακύκλωσης CEVKO και το Πανεπιστήμιο Sabanci με χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αναπτυξιακές Βοήθειες προς τρίτες χώρες (DAC – ΥΠΕΧΩΔΕ 2000-2001).

Διαβάστε περισσότερα...

ADAPT - Προσωπικό Διαχείρισης και Αναβάθμισης Ακτών - BEACH STAFF

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε τμήμα της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ADAPT με τίτλο: «Προσωπικό Διαχείρισης και Αναβάθμισης Ακτών- BEACH STAFF», Κοινοτικό πρόγραμμα ADΑPT, Υπουργείο Εργασίας.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr