Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης… μια δραστήρια ΜΚΟ. Από το 1990 η ΟΕΑ υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ως ανάδοχος είτε ως εταίρος, οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, μάχεται για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα όπως η ανακύκλωση με εκστρατείες. Περιηγηθείτε για να μάθετε περισσότερα για όλες τις δράσεις μας.

Υλικό ημερίδας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό της ημερίδας που περιέχει τα ακόλουθα:

 

Ειδική Έκδοση: Χαμηλού κόστους τεχνικές αερόβιας επεξεργασίας

doc11-1Τεχνικές  Χαμηλού Κόστους για εντατική Βιο-αποσύνθεση και Ωρίμανση σε εγκαταστάσεις  ΜΒΕ
Karsten  Runge

Η  Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία (ΜΒΕ) των οικιακών αποβλήτων χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη διαχείριση αποβλήτων πολλών κρατών. Οι εγκαταστάσεις  (MBE) λειτουργούν ως συμπλήρωμα είτε ως  επιλογή χαμηλού κόστους των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης.

Read More

MBΕ – Τωρινή κατάσταση

Σήμερα στην Ευρώπη λειτουργούν πολλές εγκαταστάσεις Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας. Μόνο στη Γερμανία υπάρχουν 48 οι οποίες έχουν δυνατότητα επεξεργασίας 6 εκατομμυρίων τόνων/ανά χρόνο,  περίπου το 25% των αστικών αποβλήτων της Γερμανίας. Αν και οι τεχνικές Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας δεν έχουν αναπτυχθεί όσο πρέπει στην Ευρώπη, και ενώ κάποιες αντίστοιχες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται μόνο για προ – επεξεργασία πριν την αποτέφρωση, η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ. Λόγω του γεγονότος ότι δεν γίνεται διαχωρισμός των αποβλήτων και ότι τα οικιακά απόβλητα περιέχουν πολλές οργανικές ουσίες, η Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία, θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χώρου στους ΧΥΤΑ καθώς και στη μείωση των εκπομπών βλαβερών ουσιών έως και 90%.

Read more...

Ειδική Έκδοση: Ποιοτικές προδιαγραφές και χρήση του κομπόστ

doc10-1Οι ποιοτικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την Ελλάδα, όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016Β/1997) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Read More

 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ στην Ελλάδα

Παράμετρος 

Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Cd (mg/kg dm)

10

Cr (mg/kg dm)

510

Cu (mg/kg dm)

500

Hg (mg/kg dm)

5

Ni (mg/kg dm)

200

Pb (mg/kg dm)

500

Zn (mg/kg dm)

2000

As (mg/kg dm)

15

Εντεροβακτήρια (αριθμός)

0

Περιεκτικότητα σε πλαστικό (% Ξηρού βάρους)

<0,3

Περιεκτικότητα σε γυαλί (% Ξηρού βάρους)

<0,5

Υγρασία (%)

<40

Κοκκομετρική διαβάθμιση για το 90% κατά βάρος <10 mm

Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν στα συστήματα ΜΒΕ επεξεργασίας, αφού σε κάθε περίπτωση απαιτείται πολύ σημαντική - και πολύ ακριβή - περαιτέρω επεξεργασία του παραγόμενου προϊόντος, και μάλιστα θα είναι και πάλι αμφίβολη η επίτευξη των προδιαγραφών και η απορρόφηση του προϊόντος. Ακόμη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του εδάφους, προτείνεται η χρήση κομπόστ προερχόμενο από διαλογή οργανικού στην πηγή και όχι η χρήση κομπόστ προερχόμενο από μηχανική και βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ. Μόνο με διαλογή στην πηγή είναι δυνατή η επίτευξη των προδιαγραφών που απαιτούνται για την παραγωγή κομπόστ καλής ποιότητας το οποίο θα βελτιώνει και θα προστατεύει το έδαφος. Το κομπόστ που προέρχεται από την επεξεργασία με ΜΒΕ των ΑΣΑ είναι δυνατό να αξιοποιηθεί κυρίως: α) ως υλικό επικάλυψης  ή τελικής κάλυψης σε ΧΥΤΑ, β) ως εδαφοβελτιωτικό σε άγονες ή ξηρές περιοχές, γ) ως υλικό αποκατάστασης λατομείων ή παλαιών χωματερών, δ)  σε κάποιες τεχνολογικές χρήσεις π.χ. βιοφίλτρα. Αντίθετα, το κομπόστ, που προέρχεται από προδιαλεγμένα οργανικά μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλές χρήσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η επερχόμενη Οδηγία για την ποιότητα και τις χρήσεις του κομπόστ θέτει πολύ πιο αυστηρά ποιοτικά όρια για τη χρήση του, γεγονός, που καθιστά την ΔσΠ των οργανικών την μόνη επιλογή για την παραγωγή ποιοτικού κομπόστ για κάθε χρήση.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι δυνατές χρήσεις του κομπόστ, ανάλογα την καθαρότητα των εισερχομένων υλικών. Μάλιστα, η τιμή του πιστοποιημένου κομπόστ υψηλής ποιότητας από προδιαλεγμένα οργανικά μπορεί να φθάνει στις χώρες της Ε.Ε. και τα 200 €/t.

Δυνατές χρήσεις του κομπόστ

Εφαρμογή

Κομπόστ από μονάδες ΜΒΕ σύμμεικτων αποβλήτων

Κομπόστ από μονάδες προδιαλεγμένων οργανικών

Σε αγροτικές καλλιέργειες

Πρακτικά δεν χρησιμοποιείται

Πολύ καλή χρήση

Στη δασοκομία

Περιορισμένη χρήση

 

Πολύ καλή χρήση

Ως εδαφοβελτιωτικό ειδικά σε άγονες περιοχές

Καλή χρήση

Πολύ καλή χρήση

Σε ενεργειακές καλλιέργειες  π.χ. καλλιέργειες κράμβης για βιοντίζελ, και ιτιάς

Πρακτικά δεν χρησιμοποιείται

Πολύ καλή χρήση

Στην κηπουρική

Πρακτικά δεν χρησιμοποιείται

Πολύ καλή χρήση

Σε αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα γκολφ, πλαγιές για σκι)

Πολύ περιορισμένη εφαρμογή

Πολύ καλή χρήση

Πληρωτικό υλικό σε βιοφίλτρα απόσμησης (ΕΡΑ)

Καλή χρήση

Πολύ καλή χρήση

Σε ρυπασμένους χώρους - για αποκατάσταση χώρων

Καλή χρήση

Πολύ καλή χρήση

Ως υλικό επικάλυψης ή τελική κάλυψη σε ΧΥΤΑ

Πολύ καλή χρήση

Πολύ καλή χρήση

Είναι προφανές ότι η δημιουργία σημαντικού αριθμού μονάδων κομποστοποίησης και στη χώρα μας καθιστά αναγκαία την ύπαρξη φορέων πιστοποίησης της ποιότητας και της χρήσης του παραγόμενου κομπόστ.

Ειδική Έκδοση: Που μπορεί να διατεθεί το παραγόμενο κομπόστ

doc9-1

Ακούγεται ένας τεράστιος μύθος ότι υπάρχει πρόβλημα διάθεσης του παραγόμενου κομπόστ. Παρακάτω αναφέρονται συντηρητικές εκτιμήσεις για τις πολλές ανάγκες απορρόφησης του κομπόστ σε πληθώρα δραστηριοτήτων, που σήμερα καλύπτονται με σημαντικό κόστος από τους αντίστοιχους κλάδους.

  1. Οργανική ουσία καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν μεγάλη ανάγκη σε οργανικές ουσίες, όπως το κομπόστ. Εκτιμάται ότι η απαιτούμενη ποσότητα σε κομπόστ ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Read More
  2. Ερημοποιημένες εκτάσεις: Το 35% των ελληνικών εδαφών έχουν χαρακτηριστικά ερημοποιημένων εκτάσεων. Μία ενδεικτική ποσότητα (Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα) σε κομπόστ, που απαιτείται για να αντιστραφεί αυτή η εξέλιξη, είναι της τάξης των 20 τόνων ανά στρέμμα και ανά έτος.

    Διαβάστε περισσότερα...

Ειδική Έκδοση: Υπάρχουν χώροι στην Ελλάδα για την κομποστοποίηση;

Πράγματι η κομποστοποίηση απαιτεί χώρο για τη λειτουργία των σειραδίων. Πιστεύει όμως κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα εξεύρεσης των απαραίτητων εκτάσεων; Ένας γνώστης του θέματος θα απαντούσε κατηγορηματικά όχι. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να χωροθετηθούν οχλούσες ή μη δραστηριότητες, λόγω πολλών άλλων προβλημάτων και λανθασμένων επιλογών (π.χ. έλλειψη κτηματολογίου & βιομηχανικών πάρκων, λάθη στη συμμετοχή & διαβούλευση των εφαρμοζόμενων πολιτικών κ.α.) και όχι γιατί δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες εκτάσεις. Θεωρείται βέβαιο από πολλούς, ότι είναι πολύ ευκολότερο να χωροθετήσουμε μία μονάδα κομποστοποίησης, που απαιτεί 100 στρέμματα, παρά μία μονάδα καύσης, που απαιτεί 10 στρέμματα.

Επιπλέον, έχει προταθεί η ιδέα να εξετασθούν όλοι οι παλαιοί χώροι ταφής ή οι ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, ώστε να αξιοποιηθεί η επιφάνειά τους για την χωροθέτηση των σειραδίων της κομποστοποίησης. Στην περίπτωση μάλιστα της Αττικής η επιφάνεια των κυττάρων του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και της Φυλής, που έχουν κλείσει, επαρκεί για να δημιουργηθεί μία όσο μεγάλη χρειάζεται μονάδα κομποστοποίησης και να αφεθούν οι σημερινοί ακάλυπτοι χώροι της ευρύτερης περιοχής της Φυλής για αξιοποίηση για πολύ πιο αναγκαίες χρήσεις.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr