Τα προγράμματα είναι σύνολα δράσεων, σχεδιασμένα προσεκτικά, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα μπορεί να διαφέρουν πολύ, ανάλογα με τους στόχους που τίθενται προς επίτευξη. Έτσι, στα πλαίσια προγραμμάτων δημιουργούνται εκπαιδευτικά πακέτα, συντάσσονται μελέτες, διοργανώνονται εκδηλώσεις, εκδίδονται πληροφοριακά έντυπα, γίνονται ενημερώσεις σε μαθητές και πάρα πολλά άλλα. Η ΟΕΑ αναλαμβάνει και υλοποιεί εθνικά, αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Πλοηγηθείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες προκειμένου να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, για το αντικείμενο του κάθε προγράμματος.

© 2021 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr