Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης των αθίγγανων της Κορίνθου σχετικά με την ανακύκλωση

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετείχε σε σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος ΠΕΠ Πελοποννήσου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης των Αθίγγανων της Κορίνθου σχετικά με την Ανακύκλωση» στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικές πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης σε περιοχές ή και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας».

ΝΕΟΛΑΙΑ - Κριτική Στάση των Νέων Απέναντι στην Κατανάλωση

H OEA  ήταν συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κριτική Στάση των Νέων Απέναντι στην Κατανάλωση» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 5, του ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ, με την υποστήριξη της Ε.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.  Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο.

Αλλάζοντας Συμπεριφορές

Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΕΠΘ για την προώθηση της ανακύκλωσης στα σχολεία, υλοποιούν πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στα σχολεία. Η ανακύκλωση πάει σχολείο!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού από συνεργάτες της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Στην παρουσίαση συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές απαντώντας και θέτοντας ερωτήσεις αλλά και εκφράζοντας την γνώμη τους. Η παρουσίαση διαρκεί όσο μια διδακτική ώρα και πραγματοποιείτε στο χώρο του σχολείου, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τη διεύθυνση του σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΠΕΡ – Πρωτοβουλίες Όχι Απόβλητα

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στην προσπάθειά της να προωθήσει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων υλοποίησε ένα σχέδιο δράσης με τίτλο «Πρωτοβουλίες όχι απόβλητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩΔΕ που χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 80%.

Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της χώρας μας για την μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας σε επτά πόλεις της χώρας μας.

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr