Το περιοδικό της ΟΕΑ περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, συναντήσεις διεθνούς σημασίας, παραδείγματα επιτυχίας, προγράμματα που υλοποιούνται και νέες τάσεις στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, αφορούν μερικά από τα θέματα του περιοδικού. Ο βασικός στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση πολιτών και φορέων σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης φυσικών πόρων και ενέργειας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τοποθετώντας την ελληνική πραγματικότητα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων.

Η έκδοση του περιοδικού έχει σταματήσει. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ΟΕΑ μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού της δελτίου Compost & Recycling Newsletter.
 

Τεύχος 62 - Κομποστοποίηση

Περιεχόμενα:

Αφιέρωμα: Κομποστοποίηση

Εκπαίδευση ενηλίκων - Κοινωνική οικονομία - Εργασία

 • Οι πτυχές της κοινοτικής κομποστοποίησης στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και την υγεία
 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική
 • Κάδοι, σωροί, σειράδια, στοίβες και πλατφόρμες
 • Διαλέγοντας το χώρο κομποστοποίησης
 • Διαδικασίες κομποστοποίησης και διαχείρισης κλαδεμάτων
 • Παρακολούθηση διαδικασιών και μέθοδοι διαχείρισης για κομποστοποίηση υπολειμμάτων τροφίμων
 • Σχεδιασμός και διαμόρφωση χώρου για κομποστοποίηση κλαδεμάτων
 • Φόρμες παρακολούθησης εργασίας
 • Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικούΟικιακή κομποστοποίηση
 • Σειράδια και κάδοι κομποστοποίησης
 • Κομποστοποίηση σε εξωτερικούς χώρους επαγγελματικών χώρων, φορέων, ινστιτούτων ή επιχειρήσεων
 • Αειφόρος αξιοποίηση των βιοστερεών: μια πρόκληση για την σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Τεύχος 61 - Οι συσκευασίες στην Ευρώπη δεν είναι σκουπίδια!

Περιεχόμενα

 • Οι συσκευασίες στην Ευρώπη δεν είναι σκουπίδια!
 • Ελλάδα, κοινωνία της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμάτων
 • οι πρωτοβουλίες και οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μείωση και την ανακύκλωση των αποβλήτων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 • PRO EUROPE: ομοιομορφία στην ποικιλία
 • Αυστρία: ανταγωνιστικός συνεργάτης για τη βιομηχανία
 • Βέλγιο: δίνοντας ζωή στις συσκευασίες
 • Βουλγαρία: με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
 • Εσθονία: βοηθώντας τους πολίτες να ανακυκλώσουν
 • Γαλλία: η βιομηχανία αναλαμβάνει τις ευθύνες της
 • Ουγγαρία: αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων
 • Ιρλανδία: πρωτοβουλία βιωσιμότητας
 • Λετονία: νέες ιδέες για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • Λιθουανία: απόβλητα συσκευασιών και η ευθύνη του παραγωγού
 • Μάλτα: προτεραιότητα η ενημέρωση των πολιτών
 • Νορβηγία: πρωτοβουλία της βιομηχανίας
 • Ρουμανία: ανακύκλωση συσκευασιών με μέλλον
 • Σλοβακία: συστηματική διαλογή αποβλήτων
 • Ισπανία: αποτελεσματική ανάκτηση και πρόληψη
 • Τουρκία: από την πρωτοβουλία της βιομηχανίας στο εθνικό σύστημα διαχείρισης
 • Λουξεμβούργο: στοχεύοντας στην πρόληψη και την ανάκτηση των αποβλήτων
 • Πολωνία: συστηματική ανάπτυξη της ανακύκλωσης
 • Γερμανία: σύγχρονες περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • Σουηδία: οφέλη για το περιβάλλον
 • Τσεχία: συνεργασία για το περιβάλλον
 • Σλοβενία: συνεργασία για τη βιωσιμότητα
 • Ελλάδα: η ανακύκλωση συσκευασιών αναπτύσσεται

Τεύχος 60 - Προτάσεις - Απόψεις - Ιδέες για τα στερεά απόβλητα

Περιεχόμενα

 • Αναγκαία μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα απόβλητα, απαραίτητη μια νέα κουλτούρα για τα σκουπίδια μας
 • Οι θέσεις του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τα στερεά απόβλητα
 • Ελευσίνα: ένας Δήμος που σκέφτεται τα σκουπίδια του
 • Μικρά και μεγάλα βήματα για να μειώσουμε τα σκουπίδια που στέλνουμε για ταφή
 • ΧΑΡΤΙ: φερθείτε του ευγενικά, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΟ!
  • το ταξίδι της εφημερίδας
  • το χαρτί γραφείου
  • χαρτί: ανάκτηση ή απόρριψη;
  • οικολογική σήμανση στο χαρτί
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε 13 Δήμους της Αττικής για την ανακύκλωση συσκευασιών
 • Χρειαζόμαστε κίνητρα για να αποκτήσουμε πράσινες συνήθειες στο χώρο εργασίας;
 • GREENBANKING4LIFE Μια πρωτοποριακή συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
 • Ε.Ε.: η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • 10 βήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Οι προτάσεις της Κίνησης Πολιτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων

Τεύχος 59 - Οι πλαστικές σακούλες

Αφιέρωμα: Οι πλαστικές σακούλες

 • πλαστικές σακούλες: πολιτικές και πρακτικές για τη μείωσή τους
 • ο δρόμος της ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων
 • Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Aires
 • Πρόγραμμα RobaAmiga
 • κοινωνική οικονομία και επαναχρησιμοποίηση στη Φλαμανδία
 • προϊόντα αντί για απόβλητα
 • από την ταφή και την καύση στην ανακύκλωση ή πως ξεκίνησε η ανακύκλωση σε διάφορες χώρες
 • οικιακή κομποστοποίηση στο Δήμο Μελισσίων
 • τίποτα δεν πάει χαμένο
 • Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος
 • η διαδρομή της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
 • μια συλλογική αφήγηση
 • ο ρόλος των τσιγγάνων στη σύγχρονη ανακύκλωση
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Socrates Grundtvig "Ωριμάζοντας με το κομπόστ"
 • η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επεξεργασία λυμάτων
 • βιοκαύσιμα: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία «επί παραβάσει» εναντίον της Ιταλίας και της Ελλάδας
 • ένα καλοκαίρι γεμάτο επικίνδυνες πυρκαγιές... και ο χειμώνας της αδιαφορίας και της ρουτίνας

Τεύχος 58 - Πρασινίζοντας τη βιομηχανία

Αφιέρωμα: Πρασινίζοντας τη βιομηχανία

 • οικολογική βιομηχανία για τη βιωσιμότητα
 • η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις
 • η προστασία του περιβάλλοντος αφορά (και) τη βιομηχανία
 • βιομηχανία, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • καθαρές τεχνολογίες και «πράσινη χημεία»
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία για «Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο Ρύπανσης»
 • εργαλεία για την προώθηση αλλαγών στη βιομηχανία
 • αρχική επαγγελματική κατάρτιση και ανακύκλωση
 • θεσμικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
 • ευρωπαϊκά βραβεία περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις
 • το πρωτάθλημα ... της ανακύκλωσης

More Articles...

 1. Τεύχος 57 - Διαχείριση απορριμμάτων και Τοπική Αυτοδιοικήση
 2. Τεύχος 56 - Ελαστικά
 3. Τεύχος 55 - Καύση Αποβλήτων
 4. Τεύχος 54 - Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη