Το περιοδικό της ΟΕΑ περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, συναντήσεις διεθνούς σημασίας, παραδείγματα επιτυχίας, προγράμματα που υλοποιούνται και νέες τάσεις στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, αφορούν μερικά από τα θέματα του περιοδικού. Ο βασικός στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση πολιτών και φορέων σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης φυσικών πόρων και ενέργειας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τοποθετώντας την ελληνική πραγματικότητα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων.

Η έκδοση του περιοδικού έχει σταματήσει. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ΟΕΑ μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού της δελτίου Compost & Recycling Newsletter.
 

Τεύχος 47 - Βιώσιμη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

Αφιέρωμα: Βιώσιμη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

 • Απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών: ένα αυξανόμενο πρόβλημα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

 • Ο χώρος, ο εξοπλισμός και το προσωπικό
 • Η συλλογή των "άχρηστων" ηλεκτρονικών ειδών
 • Έλεγχος και επεξεργασία των ΑΗΗΕ
 • Επαναχρησιμοποίηση υλικών και εξοπλισμού: μια προτεραιότητα
 • Παράλληλες δραστηριότητες του προγράμματος
 • Ο διάλογος για την βιώσιμη διαχείριση των ΑΗΗΕ
 • Προτάσεις για τη λειτουργία μονάδας βάσης για τη βιώσιμη διαχείριση ΑΗΗΕ
 • Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη διαχείριση ΑΗΗΕ
 • Η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
 • Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη
 • Κώδικες καλών πρακτικών

Τεύχος 46 - Συσκευασίες μόνο με την πράσινη βούλα

Αφιέρωμα: Συσκευασίες μόνο με την πράσινη βούλα

 • Οι κανονισμοί του Ταμείου Συνοχής για τη χρηματοδότηση έργων ΧΥΤΑ
 • Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας με βάση το νόμο 2939
 • Οι δράσεις και οι υποχρεώσεις της Αυτοδιοίκησης
 • Η συνεργασία βιομηχανίας-εμπορίου και Δήμων για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας
 • Περιβαλλοντικά οφέλη
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
 • Αποτελεσματική μείωση και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας στην Ε.Ε.
 • Η Οδηγία 94/96/ΕΕ

Τεύχος 45 - Κοινωνικές εταιρίες: ένα νέο μοντέλο οικονομίας

Αφιέρωμα: Κοινωνικές εταιρίες: ένα νέο μοντέλο οικονομίας

 • Οι κοινωνικές εταιρίες στην Ε.Ε.
 • Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ιταλία. Η ανάπτυξη του τρίτου τομέα
 • Ο κοινωνικός τομέας διαχείρισης αποβλήτων στη Βρετανία
 • Ελλάδα: η θεσμική "ανυπαρξία" της κοινωνικής οικονομίας
 • Τα Δρομολόγια: ένα ελληνικό παράδειγμα κοινωνικής επιχείρησης
 • Από τα έπιπλα μέχρι τα ενεργειακά σπίτια
 • Κέντρο επισκευής και συντήρησης R.U.S.Z.
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών, προϋπόθεση επιτυχίας της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και ο ρόλος των περιβαλλοντικών φορέων
 • Διαχείριση συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας
 • Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Τεύχος 44 - Απόβλητα από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές

Αφιέρωμα: Απόβλητα από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές

 • Κατηγορίες αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις
 • Πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις
 • Η διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κέντρα ανακύκλωσης αποβλήτων κατεδάφισης
 • Ανακύκλωση υλικών στους χώρους κατασκευής
 • Απόβλητα έργων οδοποιίας
 • Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις
 • Ελλάδα: νέα εποχή στη διαχείριση των αποβλήτων
 • Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές
 • Παραβάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
 • Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Τεύχος 43 - Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ

Αφιέρωμα: Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ

 • Επιτυχίες και αποτυχίες
 • Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Κοινωνίας των Πολιτών, μια πρώτη προσέγγιση
 • Το πράσινο βαρόμετρο
 • Μηδενικά απόβλητα
 • EcoCity
 • Sohomo, το βουνό της ελπίδας
 • Λουλούδια μέσα από τα σκουπίδια
 • Πράσινη πρωτοβουλία για το γυαλί
 • Οικολογικό σπίτι στο Σοβέτο
 • Βιώσιμη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα
 • Εμφιαλωμένα νερά και αναψυκτικά

More Articles...

 1. Τεύχος 42 - Κομπόστ από σκουπίδια! Μια πρωτοβουλία νέων στο σχολείο και στο σπίτι
 2. Τεύχος 41 - Σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων στην Τουρκία
 3. Τεύχος 40 - Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα
 4. Τεύχος 39 - Ταξίδι στις Κυκλάδες, Ολυμπιακοί Αγώνες, Γυναίκες και περιβάλλον