Το περιοδικό της ΟΕΑ περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, συναντήσεις διεθνούς σημασίας, παραδείγματα επιτυχίας, προγράμματα που υλοποιούνται και νέες τάσεις στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, αφορούν μερικά από τα θέματα του περιοδικού. Ο βασικός στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση πολιτών και φορέων σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης φυσικών πόρων και ενέργειας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τοποθετώντας την ελληνική πραγματικότητα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων.

Η έκδοση του περιοδικού έχει σταματήσει. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ΟΕΑ μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού της δελτίου Compost & Recycling Newsletter.
 

Τεύχος 37 - Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών

Αφιέρωμα: Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών

 • Το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων της Ζακύνθου
 • Πως τα πήγε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα φέτος;
 • Αυστρία: Σύστημα ARA
 • Γαλλία: Eco-Emballages S.A.
 • Γερμανία: Duales System
 • Ιρλανδία: Repak Ltd.
 • Ισπανία: Ecoembalajes España S.A.
 • Λουξεμβούργο: Valorux asbl
 • Νορβηγία: Materialtur AS
 • Πορτογαλία: Sociedad Ponto Verde S.A.
 • Βέλγιο: FOST Plus
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανάκτησης Συσκευασιών
 • Ευρώπη και περιβάλλον: 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την "πράσινη" απασχόληση
 • Σύσκεψη στην Αθήνα με Κοινοτικούς για τις παραβιάσεις της Νομοθεσίας για το περιβάλλον
 • Νέα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
 • Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Τεύχος 36 - Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Αφιέρωμα:  Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από τα βιβλία του Δημοτικού
 • Επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα - Πληροφόρηση για τη διαχείρισή τους από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Περιβαλλοντικοί φόροι και τέλη στην Ευρώπη
 • Ανακύκλωση και υλικά συσκευασίας
 • Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
 • Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
 • Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)
 • Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
 • Συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες
 • Νοσοκομειακά απόβλητα
 • Διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διασυνοριακή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων
 • Λοιπές διαχειριστικές αναγκαιότητες
 • Χρηματοδοτήσεις έργων διαχείρισης αποβλήτων
 • Αναγκαία έργα - δράσεις - προγράμματα για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού
 • Νέα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
 • Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Τεύχος 35 - Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Αφιέρωμα:  Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 • Το περιβάλλον στην Ε.Ε. στην αλλαγή του αιώνα
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14312/1302
 • Οικιακά απόβλητα
 • Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα
 • Καθαρισμός ακτών
 • Ιλυές από εγκαταστάσεις επεξεργασίας οικιακών και αστικών λυμάτων
 • Αποσυρόμενα οχήματα - χρησιμοποιημένα ελαστικά
 • Λοιπά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα
 • Κοινοτική νομοθεσία και αντίστοιχη εναρμόνιση στην ελληνική
 • Το μέλλον των σκουπιδιών στην Ε.Ε.
 • Πράσινοι φόροι στην υπηρεσία του περιβάλλοντος
 • Νέα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
 • Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Τεύχος 34 - ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

Αφιέρωμα: ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ!

 • Ανεξέλεγκτη διαχείριση απορριμμάτων
 • Διάθεση απορριμμάτων σε ακατάλληλους χώρους
 • Οι χωματερές του ν. Θεσσαλονίκης
 • Αργολίδα: κάθε ρέμα και μπάζα, κάθε ερημική πλαγιά ή γούβα και σκουπίδια
 • Ας μην κρύβουμε τα σκουπίδια μας πίσω από το δάχτυλό μας
 • Ο σκουπιδότοπος του Δήμου Τρικκαίων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στη Δ. Μακεδονία
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαχείριση αποβλήτων
 • Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Επιτροπής της Ε.Ε. για προσβολές του περιβάλλοντος
 • Δίκτυο της Ε.Ε. για την ενεργοποίηση και τον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Οδηγία της Ε.Ε. για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων
 • Οι ανακυκλωτές ως οργανισμοί εκμάθησης προς την κατεύθυνση της αειφόρου οικονομικής ανακύκλωσης
 • 68% μείωση των απορριμμάτων στο Οντάριο
 • "Μηδενικά Απορρίμματα" στην Καμπέρα της Αυστραλίας
 • Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Τεύχος 33 - Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ανακύκλωση

Αφιέρωμα: Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ανακύκλωση

 • Ευρωβαρόμετρο '99

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Η ανακύκλωση στο Κέντρο Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • 2ο και 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Ζάκυνθο
 • 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
 • 2ο Γυμνάσιο Σάμου
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 • Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ανέργων για την ανακύκλωση
 • Έρευνα γνώμης για την ανακύκλωση στο Δήμο Ζωγράφου
 • Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού και αλουμινίου
 • Βιωσιμότητα προγράμματος ανακύκλωσης στο Δήμο Ζωγράφου
 • Μονάδα φυσητού γυαλιού στο Κόκκινο Χωριό
 • CRN Δίκτυο Κοινοτήτων για την Ανακύκλωση
 • 3ο Ευρωπαϊκό φόρουμ για τα απόβλητα
 • Ειδήσεις από όλο τον κόσμο

More Articles...

 1. Τεύχος 32 - Γυαλί: ένα υλικό φιλικό προς το περιβάλλον
 2. Τεύχος 31 - Απόβλητα: Η αδιαφορία κοστίζει
 3. Τεύχος 30 - Τα πυρηνικά απόβλητα στο σπίτι μας
 4. Τεύχος 29 - Το γραφείο της επόμενης δεκαετίας