Μπάζα λέγονται τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ή αλλιώς ΑΕΚΚ. Τα υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να τα διαβάσετε στα άρθρα που ακολουθούν. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 179Α) και μάλιστα σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του ίδιου νόμου επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών. Στα ΑΕΚΚ περιλαμβάνονται υλικά όπως τούβλα, πλακάκια, ξύλα, μέταλλα, γυαλιά, πλαστικά, σκυρόδεμα, κεραμικά, πίσσα, χώματα, πέτρες καθώς επίσης και διάφορα είδη μονωτικών υλικών.

Τον Αύγουστο του 2010 δημοσιεύτηκε σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στην ΚΥΑ B' 1312/24-8/2010.

Εταιρείες διαχείρισης απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (Μπάζα)

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση και την ανακύκλωση απόβλητων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

e-info

Αττική

Ανακυκλωτική ΑΕ  Διστόμου 71,Κολωνός 2105157656, 6974769611 www.anakiklotiki.gr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΚΑΣΝΕΣΤΗΣ ΔΕΔΕΣ  Θηβών 12, Καματερό, 134 51 2102315242, 6986638388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ανταίου 42, Γαλάτσι, 111 46 2102220112 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΕΡΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αθηνάς 33, Περιστέρι, 121 37 2105028120, 6977880099  
Ζάγαρης  Αγ.Ιωάννου 31, Ροδόπολη,          145 74 6944204107,     6947893139 www.zagaris.gr

ΓΚΡΙ - ΤΣΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε

Αγ.Στέφανος Αττικής, 145 02

2310544650, 2310518355

www.gri.gr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νείλος Τεχνική Εμπορική ΕΠΕ            Παναγίτσας 19, ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου, 190 03 2299022131,
2299023343,
2299041215,
2299041216
www.neilos.gr
Λάζης           Δυοβουνιώτου 5,       136 79, Αχαρναί 2102445643, 6936837303 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Λιάκατας Group Of Companies Κνίδου 14, 104 40, Αθήνα

2108834035, 2108833456, 2108836142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Θεσσαλονίκη

TRIASECO ΣΣ Αγχιάλου - Νεοχωρούδας,       570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης 2310 722500 www.triaseco.gr
Δεληδημητρίου Στέφανος Γ.  Κομνηνών 21, 546 24, Θεσσαλονίκη 2310 566962  
ΝΤ ΜΠΛΟΥΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν.Ρύσιο Θεσσαλονίκης, 57 001 23920 71830 www.ecobloumas.gr
ΓΚΡΙ - ΤΣΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε Δημητρίου Στεφάνου 38,542 50, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη 2310544650, 2310518355

www.gri.gr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πηγές των ΑΕΚΚ

Οι συνηθισμένες πηγές παραγωγής αυτού του τύπου αποβλήτων είναι:

 1. Οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, όπως ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και γενικότερα κτιριακών συγκροτημάτων.
 2. Έργα τεχνικών υποδομών, όπως κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων, καθώς και αναπλάσεις χώρων κ.α.
 3. Φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, και γενικότερα δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Τα υλικά που περιέχονται στα μπάζα

Τα υλικά που συνήθως περιέχονται στα απόβλητα έργων κατασκευής και κατεδάφισης (ΑΕΚΚ) είναι συνήθως:

 • Ξύλο
 • Μέταλλα (προϊόντα σιδήρου, χαλκού, χάλυβα κ.α.)
 • Χρώματα βαφής, βερνίκια
 • Αμίαντος και αμιαντοτσιμέντο
 • Γύψος και γυψοσανίδες
 • Αδρανή υλικά (τσιμέντα, σοβάδες, άμμος, πέτρες, χαλίκια, τούβλα κ.α.)
 • Μπετόν
 • Γυαλί, τζάμια
 • Άσφαλτος
 • Πήλινα τούβλα και πλακάκια
 • Πλαστικά
 • Συνθετικά μονωτικά υλικά (πολυουρεθάνη, φελιζόλ, αφρολέξ, υαλοβάμβακας)
 • Άλλα μονωτικά υλικά

Register to read more...

Ανακύκλωση και αξιοποίηση μπαζών

Η σύνθεση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, την αρχιτεκτονική, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε κάθε χώρα για την κατασκευή και την κατεδάφιση.

Για να προστατευθεί το περιβάλλον από τις επιπτώσεις των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει:

 • Να αναπτυχθούν πολιτικές πρόληψης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορεί να αποτραπεί η παραγωγή αποβλήτων όταν γίνουν κάποιες αλλαγές στην επιλογή των δομικών υλικών, της αρχιτεκτονικής κ.α.
 • Θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα και αυστηρή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις. Η πολιτική που έχουν υιοθετήσει κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης.
 • Να βελτιωθεί ο τρόπος διαχείρισης αυτών των αποβλήτων, ώστε να ενσωματωθούν περιβαλλοντικοί παράγοντες στις πρακτικές που ακολουθούνται στις κατασκευές.

Περισσότερες πληροφορίες για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά θα βρείτε στο περιοδικό ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τ.44 και εδώ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α. – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων