Τοποθέτηση περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός»

 

Η κύρωση της σύμβασης του Δημοσίου με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» ανατρέπει το περιβαλλοντικό κεκτημένο και υποκρύπτει πιθανές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου.
 
Προκαταρκτικά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υπογραμμίζουν τη διεθνή υποχρέωση της Πολιτείας να προωθήσει την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, ενώ παραμένουν ανοιχτές όλες οι επιλογές, σε αποφάσεις με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προώθηση στη Βουλή μίας υπογεγραμμένης σύμβασης, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, είναι ασυμβίβαστη με την υποχρέωση αυτή. 

Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον νέο νόμο που απειλεί τις περιοχές Natura 2000

 

 
Με επιστολή τους προς τον ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργίνιους Σινκεβίτσιους, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν σειρά από παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα από τον νόμο 4782/2021 που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.
Στην επιστολή τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγράφουν μια σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Επισημαίνουν μάλιστα ότι το άρθρο 218 του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έρχεται να συμπληρώσει μια ιδιαίτερα κακή εικόνα εφαρμογής των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ για σοβαρότατη καθυστέρηση θέσπισης μέτρων προστασίας για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το πρόσφατο αίτημα EU PILOT για σειρά από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της προαναφερθείσας οδηγίας και τώρα το απαράδεκτο άρθρο 218 του ν. 4782/2021 δείχνουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση εφαρμογής των εθνικών υποχρεώσεων προστασίας της βιοποικιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα...

KOINH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απόσυρση απαράδεκτης διάταξης σε νομοσχέδιο Γεωργιάδη - Σκρέκα

Την απόσυρση του πρωτοφανούς άρθρου 219 του νομοσχεδίου “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”, ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MΟm, και WWF Ελλάς.

 

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων με τον υπουργό περιβάλλοντος σχετικά με τον ΕΟΑΝ

26 Φεβρουαρίου 2021

 

Σε σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Κώστα Σκρέκα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace και WWF Ελλάς διατύπωσαν την έντονη διαφωνία τους με τις λανθασμένες ενέργειες της διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) που προχώρησε στην έγκριση ενός συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας παρά την ύπαρξη αρνητικής εισήγησης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΑΝ.  Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν τους εκπροσώπους των οργανώσεων σε παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, επί σειρά ετών, κατέθεσαν εποικοδομητικές προτάσεις για τη λειτουργία της ανακύκλωσης με διαφάνεια, τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων, την επίτευξη στόχων. Με κανένα τρόπο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν είναι διατεθειμένες να συγκαλύψουν αδιαφανείς διαδικασίες, φωτογραφικές ή παράλογες αποφάσεις του ΔΣ οι οποίες μάλιστα αγνοούν επιδεικτικά τις εισηγήσεις του ίδιου του Οργανισμού! Ο υπουργός ΠΕΝ, ως πολιτικός προϊστάμενος του ΕΟΑΝ οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να καθαρίσει το τοπίο. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι συμμέτοχος στη συντελούμενη υποβάθμιση της ανακύκλωσης τη στιγμή που η χώρα είναι ήδη υπόλογη για τις χαμηλές επιδόσεις της στον τομέα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr