Στοχευμένες Νομοθετικές Πρωτοβουλίες για την Προώθηση της Πράσινης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Είναι πλέον φανερό ότι η Ανακύκλωση και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ελλάδα προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς, σε σχέση με αυτούς άλλων χωρών αλλά και σε σχέση με τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Όλοι μιλούν για Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση χωρίς όμως οι λέξεις να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Ένας από τους λόγους αυτής της στασιμότητας σαφώς εντοπίζεται και στο νομοθετικό έλλειμμα που υπάρχει και που θα μπορούσε αντιμετωπισθεί υιοθετώντας απλές και στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Greenpeace καταθέτουν σε δημόσιο διάλογο τις παρακάτω 20 νομοθετικές προτάσεις για να συμβάλλουν στην επιτάχυνση των αναγκαίων εξελίξεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου για την Εθνική Πολιτική Πρόληψης Αποβλήτων και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοίνωση

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014

Στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου για την Εθνική Πολιτική Πρόληψης Αποβλήτων και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Greenpeace κατέθεσαν σήμερα προτάσεις για συγκεκριμένες και στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπεται να καλύψουν το αντίστοιχο νομοθετικό κενό και να βελτιώσουν άμεσα τόσο την αποτελεσματικότητα των πολιτκών Πρόληψης, όσο και των έργων και δράσεων διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Τις προτάσεις των δύο οικολογικών οργανώσεων μπορείτε να δείτε εδώ ή εδώ.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr