Νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων: Εναρμόνιση ή εκτροπή από την Κοινοτική νομοθεσία και το δημόσιο συμφέρον;

Οι θέσεις των 4 ΜΚΟ

Τέσσερις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις: Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. και WWF Ελλάς εξέφρασαν από κοινού τον Ιανουάριο την κριτική τους στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την εναρμόνιση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 98/2008/ΕΚ.

Δείτε εδώ τις θέσεις των 4 περιβαλλοντικών ΜΚΟ όπως δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο.

Η μόνη σημαντική θετική αλλαγή που δέχθηκε το νομοσχέδιο (τουλάχιστον με την πληροφόρηση μέχρι 3/2/2012), είναι ότι μετά τη δημοσιοποίηση των θέσεων των 4 ΜΚΟ μέσω δελτίου τύπου άλλαξε το άρθρο 27 και εναρμονίσθηκε πραγματικά με την Οδηγία 98/2008. Όμως, πολλές άλλες θετικές προτάσεις των 4 ΜΚΟ ή και άλλων φορέων δεν έγιναν δεκτές.

Διαβάστε περισσότερα...

Πράσινη Πρόταση για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Κρήτη

του Φίλιππου Κυρκίτσου, Προέδρου της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Με την Πράσινη Πρόταση για πρώτη φορά κατατίθεται ένας ολοκληρωμένος περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων εμπεριέχοντας όλες τις προτάσεις,, που βασίζονται στο τρίπτυχο «Πρόληψη – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση». Η Πράσινη Πρόταση παρουσιάσθηκε σε ανοικτή εκδήλωση στην Κρήτη το Δεκέμβριο του 2011, καθώς και στην Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια της διερεύνησης για επιλογή της πλέον ρεαλιστικής, συμφέρουσας και κοινωνικά αποδεκτής πρότασης για την οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, στην περιφέρεια Κρήτης. Ακολούθως, παρουσιάζονται βασικά σημεία της Πράσινης Πρότασης.

Διαβάστε περισσότερα...

Κομποστοποίηση vs θερμική επεξεργασία 14-2

Του Φίλιππου Κυρκίτσου, Πρόεδρου της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Η σύγκριση σημείο προς σημείο των τεχνολογιών της κομποστοποίησης με τη θερμική επεξεργασία είναι σαφώς υπέρ της πρώτης. Στον πίνακα που ακολουθεί κωδικοποιείται αυτή η σύγκριση των δύο βασικών τεχνολογιών τελικής διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων. Αυτές οι δύο τεχνολογίες αποτελούν το δυσκολότερο κλάσμα στη διαχείριση των απορριμμάτων και ταυτόχρονα το σημείο αντιπαράθεσης από τη μία πλευρά του οικολογικού χώρου και του μεγαλύτερου μέρους της αυτοδιοίκησης και από την άλλη πλευρά των υποστηρικτών της θερμικής επεξεργασίας.

Όποιος καλόπιστος παρατηρητής, που δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση και συμφέρον με τη διαχείριση των απορριμμάτων, μελετήσει τη σύγκριση της κομποστοποίησης με τη θερμική επεξεργασία, εκτιμάται ότι θα επέλεγε σαφώς την κομποστοποίηση για τα 14 πλεονεκτήματά της σε σχέση με τη θερμική επεξεργασία. Όσον αφορά στα δύο μειονεκτήματα της κομποστοποίησης, αυτά δεν είναι τόσο σημαντικά και για το λόγο αυτό αναλύονται παρακάτω για να αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν τους λόγους της μη επιλογής της κομποστοποίησης έναντι της θερμικής επεξεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Η οικονομική κρίση μειώνει τα παραγόμενα απορρίμματα

Μπορεί η οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε ως χώρα να επηρεάζει και θέματα όπως τα απορρίμματά μας ή τον προγραμματισμό έργων; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Η παραγωγή απορριμμάτων συνδέεται με την οικονομική κατάστασή μας και από τις αξίες που επικρατούν κάθε εποχή. Η μείωση των απορριμμάτων μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων ή και μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Οικολογική Εταρεία Ανακύκλωσης δείχνουν λοιπόν ότι αλλάζουν σημαντικά τα σκουπίδια μας στην Ελλάδα, ως προς τις ποσότητες και τη σύστασή τους εξαιτίας της κρίσης. Τα νέα δεδομένο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό προγραμμάτων και έργων διαχείρισης απορριμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr