Διακρατικό εργαστήρι για το πρόγραμμα MED: Zero Waste

Στο πλαίσιο της έκθεσης Ecotec που θα πραγματοποιηθεί στις 7-10 Απριλίου 2011 στον εκθεσιακό χώρο του Expo Athens στην Ανθούσα Αττικής, θα διοργανωθεί ως παράλληλη εκδήλωση, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 και ώρα 12.00 - 18.00 Διακρατικό Εργαστήριο με θέμα:

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Zero Waste "Low Cost Zero Waste Municipality" του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013 στο οποίο η Εύξεινη Πόλη είναι Επικεφαλής Εταίρος.

Οι ομιλητές και συμμετέχοντες θα είναι εκπρόσωποι Δημοσίων Φορέων, Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, κλπ. από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Δείτε το πρόγραμμα...

Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΟΕΑ για την εναρμόνιση της Οδηγίας 98/2008

Αθήνα 14 Απριλίου 2011

Γενική παρατήρηση

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θεωρεί ότι ενώ ο νόμος κινείται προς την σωστή κατεύθυνση απουσιάζουν ουσιαστικά οι ποσοτικοί στόχοι και όλα παραπέμπονται σε Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ο νόμος, εκτός των γενικών στόχων περί ανακύκλωσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% μέχρι το 2020 και τους στόχους όπως προκύπτουν από την Οδηγία 31/1999 πρέπει να περιλαμβάνει στόχους:

(α) Αφού πρώτα συγκεκριμενοποιηθεί το περιεχόμενο και ο τρόπος ποσοτικοποίησης των μέτρων πρόληψης, στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, να τεθεί ποσοτικός στόχος πρόληψης, που θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 10% μέχρι το 2015. Ο στόχος είναι ρεαλιστικός αφού ήδη λόγω της οικονομικής κρίσης εμφανίζεται μία μείωση τη παραγωγής αποβλήτων κατά 2-3% ετησίως. Με αυτό τον εύκολα επιτεύξιμο στόχο θα αποσυνδεθεί πραγματικά η παραγωγή απορριμμάτων από την οικονομική ανάπτυξη όταν και όποτε επανέλθει.

(β) για την οικιακή κομποστοποίηση σε ποσοστό 2% μέχρι το 2013 και κατά 5% μέχρι το 2020

(γ) για την διαλογή των οργανικών στην πηγή σε ποσοστό τουλάχιστον 15% μέχρι το 2013 και κατά 25% τουλάχιστον μέχρι το 2020.

Οι παραπάνω προτάσεις γίνονται με το σκεπτικό ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν στο μηδέν στα θέματα της πρόληψης και της κομποστοποίησης. Το ποσοστό κομποστοποίησης το 2010 στην Ελλάδα είναι περίπου 1-2%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. έχει φθάσει ήδη το 18% κομποστοποίηση στο σύνολο των αστικών αποβλήτων. Επίσης, οι χρόνοι επίτευξης των στόχων της κομποστοποίησης ταυτίζονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 31/1999/EC. Άρα, θα πρέπει να επιταχύνουμε, ώστε τα επόμενα χρόνια να φθάσουμε τουλάχιστον το μ.ο. της Ε.Ε. για να μην αναγκαστούμε να πληρώσουμε πρόστιμα και για την αυτήν την Οδηγία.

Read more...

Σύσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Στις 19 Αυγούστου 2010, κατόπιν σχετικού δελτίου τύπου που ακολουθεί, ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), συμμετέχει ως μέλος του Οργανισμού με τον πρόεδρό της Δρ. Κυρκίτσο Φίλιππο. Αναπληρωματικό μέλος είναι η Δαλαμάγκα Αντιγόνη, Πολιτικός Επιστήμονας - Περιβαλλοντολόγος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π

Read more...

Προς συντάκτες του «Οδηγού Ορθών Πρακτικών Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Ορεινά Οικοσυστήματα»

Προς συντάκτες του «Οδηγού Ορθών Πρακτικών Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Ορεινά Οικοσυστήματα»

Κ. Γεωργιάδη Λάζαρο, βιολόγο, επιστημονικό Σύμβουλο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Κ. Μπουτάρη Μιχάλη, Επιχειρηματικό Σύμβουλο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Κ. Μπούσμπουρα Δημήτρη, βιολόγο – περιβαλλοντολόγο, Επιστημονικό Συνεργάτη του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2010

Θέμα: Η καύση των απορριμμάτων και η αξιοπιστία των ΜΚΟ

Read more...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr