Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΟΕΑ για την εναρμόνιση της Οδηγίας 98/2008

Αθήνα 14 Απριλίου 2011

Γενική παρατήρηση

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θεωρεί ότι ενώ ο νόμος κινείται προς την σωστή κατεύθυνση απουσιάζουν ουσιαστικά οι ποσοτικοί στόχοι και όλα παραπέμπονται σε Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ο νόμος, εκτός των γενικών στόχων περί ανακύκλωσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% μέχρι το 2020 και τους στόχους όπως προκύπτουν από την Οδηγία 31/1999 πρέπει να περιλαμβάνει στόχους:

(α) Αφού πρώτα συγκεκριμενοποιηθεί το περιεχόμενο και ο τρόπος ποσοτικοποίησης των μέτρων πρόληψης, στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, να τεθεί ποσοτικός στόχος πρόληψης, που θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 10% μέχρι το 2015. Ο στόχος είναι ρεαλιστικός αφού ήδη λόγω της οικονομικής κρίσης εμφανίζεται μία μείωση τη παραγωγής αποβλήτων κατά 2-3% ετησίως. Με αυτό τον εύκολα επιτεύξιμο στόχο θα αποσυνδεθεί πραγματικά η παραγωγή απορριμμάτων από την οικονομική ανάπτυξη όταν και όποτε επανέλθει.

(β) για την οικιακή κομποστοποίηση σε ποσοστό 2% μέχρι το 2013 και κατά 5% μέχρι το 2020

(γ) για την διαλογή των οργανικών στην πηγή σε ποσοστό τουλάχιστον 15% μέχρι το 2013 και κατά 25% τουλάχιστον μέχρι το 2020.

Οι παραπάνω προτάσεις γίνονται με το σκεπτικό ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν στο μηδέν στα θέματα της πρόληψης και της κομποστοποίησης. Το ποσοστό κομποστοποίησης το 2010 στην Ελλάδα είναι περίπου 1-2%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. έχει φθάσει ήδη το 18% κομποστοποίηση στο σύνολο των αστικών αποβλήτων. Επίσης, οι χρόνοι επίτευξης των στόχων της κομποστοποίησης ταυτίζονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 31/1999/EC. Άρα, θα πρέπει να επιταχύνουμε, ώστε τα επόμενα χρόνια να φθάσουμε τουλάχιστον το μ.ο. της Ε.Ε. για να μην αναγκαστούμε να πληρώσουμε πρόστιμα και για την αυτήν την Οδηγία.

Read more...

Σύσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Στις 19 Αυγούστου 2010, κατόπιν σχετικού δελτίου τύπου που ακολουθεί, ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), συμμετέχει ως μέλος του Οργανισμού με τον πρόεδρό της Δρ. Κυρκίτσο Φίλιππο. Αναπληρωματικό μέλος είναι η Δαλαμάγκα Αντιγόνη, Πολιτικός Επιστήμονας - Περιβαλλοντολόγος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π

Read more...

Προς συντάκτες του «Οδηγού Ορθών Πρακτικών Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Ορεινά Οικοσυστήματα»

Προς συντάκτες του «Οδηγού Ορθών Πρακτικών Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Ορεινά Οικοσυστήματα»

Κ. Γεωργιάδη Λάζαρο, βιολόγο, επιστημονικό Σύμβουλο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Κ. Μπουτάρη Μιχάλη, Επιχειρηματικό Σύμβουλο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Κ. Μπούσμπουρα Δημήτρη, βιολόγο – περιβαλλοντολόγο, Επιστημονικό Συνεργάτη του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2010

Θέμα: Η καύση των απορριμμάτων και η αξιοπιστία των ΜΚΟ

Read more...

Θέση της ΟΕΑ για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Επιστολή της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Προς
τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου
την Υπουργό Περιβάλλοντος & Κλιματικών Αλλαγών κα Τίνα Μπιρμπίλη

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Θέμα: Θέση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ και αξιότιμη κα Υπουργέ,

Γνωρίζουμε όλοι ότι οι Κλιματικές Αλλαγές αποτελούν την μεγαλύτερη σύγχρονη πρόκληση του ανθρώπου και όλοι αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης. Πιστεύουμε και εμείς ότι το δίπτυχο «Εξοικονόμηση & ΑΠΕ» αποτελεί το στρατηγικό πυλώνα πάνω στον οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε όλοι για να ξεκινήσει αποτελεσματικά η αντίστροφη πορεία για την λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος.

Για τους λόγους αυτούς βλέπουμε θετικά το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε για διαβούλευση, διότι προσπαθεί να θέσει τέλος στις διοικητικές αγκυλώσεις και στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που καθυστερούσαν ή καθιστούσαν πολλές φορές απαγορευτική την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας. Θεωρούμε εξαιρετικά θετικό το πνεύμα του νομοσχεδίου και συμφωνούμε και συνυπογράφουμε και εμείς τις κατ΄ άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις, που κατατέθηκαν από την Greenpeace.

Όπως αντιλαμβάνεστε σαν Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) δεν συμφωνούμε καθόλου με την κριτική, που κατατέθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) και που στάλθηκε και προς εσάς. Μάλιστα, στην επιστολή αυτή υπήρχε μεταξύ άλλων οργανώσεων, χωρίς την ευθύνη και την έγκριση της ΟΕΑ, και η υπογραφή της οργάνωσής μας, της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Ελπίζουμε να μην συνέβη αυτό και με άλλες οργανώσεις. Με την επιστολή αυτή διαχωρίζουμε ξεκάθαρα την θέση μας από τις απόψεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και όσων τις συνυπογράφουν.

Να είστε σίγουροι ότι για όλες τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με τις οποίες συμφωνούμε ή διαφωνούμε, έχουμε το θάρρος να εκφράσουμε δημόσια την εποικοδομητική κριτική μας και προτάσεις μας.

Με τιμή

Εκ μέρους της
Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Ο Πρόεδρος
Φίλιππος Κυρκίτσος
Δρ. ΠεριβαλλοντολόγοςΠρογράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr