Έργο «Zero Waste Ρότα»

 

Αθήνα, 18-10-2023
 
Στις 16/10/2023 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου Zero Waste Ρότα, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση 49.990€ από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023»

Register to read more...