Δελτίο Τύπου Συνεδρίου LAWPRET

Η Πρόληψη Αποβλήτων ξεκινά δυναμικά στην Ελλάδα

 

Η Πρόληψη Αποβλήτων ξεκινά δυναμικά στην Ελλάδα με το πρώτο ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θέτει για πρώτη φορά το θέμα. Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ακαδημίας 18, Αθήνα, στις 9:30 πμ) το τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS-LAWPRET (Local Authorities Waste PREvention Training) που υλοποιήθηκε με στόχο να παράσχει στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σλοβενία την απαραίτητη τεχνογνωσία και κατάρτιση για την εκπόνηση Σχεδίων και Δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, δήμους και κοινότητες).

Το έργο ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2014 με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ μέσω του Ι.Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας με επικεφαλής εταίρο την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α) και συμμέτοχους στην υλοποίηση τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη, τη ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ και το Δήμο Αθηναίων από Ελλάδα, την εταιρία εκπαίδευσης και κατάρτισης UpToDate από την Κύπρο, το ινστιτούτο Bistra Ptuj από τη Σλοβενία και το διεθνές δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων RREUSE με έδρα το Βέλγιο. Το αντικείμενο του έργου είναι πολύ φιλόδοξο και περιλαμβάνει δράσεις όπως: α) την δημιουργία μίας πλατφόρμας για την Πρόληψη Αποβλήτων με πλήρη εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως σεμινάρια (Οδηγός Πρόληψης και Εκπαιδευτικός Οδηγός κ.α.), β) Ευρωπαϊκή νομοθεσία και Εθνικούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων και Πρόληψης όλων σχεδόν των Ευρωπαϊκών χωρών, γ) Ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη με θεματικές διασυνδέσεις σε τουλάχιστον 800 διεθνή ντοκουμέντα, αρχεία και αναφορές, 330 καλές πρακτικές, 380 βίντεο κ.α. δ) Τράπεζα Ιδεών Πρόληψης, όπου μπορούν οι ΟΤΑ να επιλέξουν δράσεις Πρόληψης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των ΟΤΑ τους, ε) Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, στ) Δυνατότητα πρότασης νέας ιδέας για δράση Πρόληψης από τους ΟΤΑ ζ) και άλλες δυνατότητες (π.χ. νέα, ειδήσεις, διασυνδέσεις).


Στο συνέδριο απεύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιάννης Τσιρώνης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Γιώργος Πατούλης και η Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), κα. Ρόζυ Χαριτοπούλου. Εν συνεχεία, ο λόγος δόθηκε στους εκπροσώπους Δήμων όπου και απεύθυναν επίσης χαιρετισμό ο κ. Ανδρέας Βαρελάς Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, καθώς και ο κ. Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου Αντιδήμαρχος του Δήμου Πεντέλης – Μελισσίων.


Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους εταίρους του έργου LAWPRET. Η κα Μάγια Δημητριάδου, από την ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ παρουσίασε όλες τις δράσεις του προγράμματος δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι το LAWPRET είναι ένα έργο το οποίο παρέχει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων στους εργαζομένους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Σλοβενία. Έγινε επίσης από την κα Δημητριάδου, αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου και της χρήσης της πλατφόρμας του LAWPRET http://waste-prevention.gr/waste. Ο Δρ Φίλιππος Κυρκίτσος Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ανάδοχος του προγράμματος) παρουσίασε τον ολοκληρωμένο Οδηγό Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τον εκπαιδευτικό οδηγό για την αυτοεκπαίδευση των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στα θέματα Πρόληψης Αποβλήτων.

 

Στην επόμενη ενότητα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από 3 σε εξέλιξη προγράμματα πρόληψης στην Ελλάδα. Η κα Στελλίνα Κουλουζάκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του MED SOS, εταίρος του LIFE DEBAG παρουσίασε το έργο LIFE DEBAG με στόχο τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα και ειδικά στο νησί της Σύρου. Ο κ. Χάρης Αγγελακόπουλος Τεχνικός Διευθυντής & Διευθυντής Περιβάλλοντος του ΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., εταίρος του LIFE REWEEE παρουσίασε το έργο LIFE REWEEE με στόχο την πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρικών συσκευών. Ακολούθησε και ολοκλήρωσε την ενότητα αυτή η παρουσίαση του κ. Θεοδωρίδη, ιδρυτικού μέλους του «Μπορούμε» για τη διάσωση και προσφορά τροφίμων στην Ελλάδα μέσω της πρωτοβουλίας « Μπορούμε».


Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου περιελάμβανε το Στρογγυλό Τραπέζι συζήτησης με θέμα : Η αναγκαιότητα και οι δυνατότητες υλοποίησης δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων στην Ελλάδα. Στο πάνελ συμμετείχαν εκτός από τον Δρ Φίλιππο Κυρκίτσο ο οποίος ήταν ο συντονιστής, η κα Έφη Τριτοπούλου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, ο κ. Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Πεντέλης – Μελισσίων και ο κ. Ευάγγελος Κουκιάσας, Πρόεδρος του MED SOS. Έτσι, μέσα από το Στρογγυλό Τραπέζι υπήρξε η δυνατότητα τοποθετήσεων, ερωτήσεων και συζήτησης από το κοινό.
Τα βασικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις από τις παρουσιάσεις και την συζήτηση του Συνεδρίου ήταν:

 

  • Οι δράσεις Πρόληψης Αποβλήτων έχουν μεγάλα οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον, διότι μειώνουν το κόστος διαχείρισης αποβλήτων για τους ΟΤΑ, μειώνουν το κόστος διαχείρισης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων των εμπλεκομένων και μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης. Άρα, η Πρόληψη Αποβλήτων μπορεί να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σε όλη την χώρα.
  • Για την επιτυχία των δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων, εκτός από την κεντρική πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εμπλέκονται πολλοί κοινωνικοί εταίροι, όπως επαγγελματικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, καταναλωτές, κοινωνικές πρωτοβουλίες και κυρίως ο απλός κόσμος και άρα η αποτελεσματική και στοχευμένη συνεργασία μεταξύ τους είναι το «κλειδί» για την επιτυχία της Πρόληψης.
  • Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα πληροφόρησης και δράσεων στα  θέματα της Πρόληψης Αποβλήτων στην τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Είναι απαραίτητο και ταυτόχρονα υπάρχει βούληση από την Κεντρική Πολιτεία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να εμπλακούν συστηματικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων.
  • Θα πρέπει να προβλεφθούν χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για δράσεις Πρόληψης που απαιτούν κάποιο κόστος για την έναρξη υλοποίησή τους.
  • Οι κοινωνικοί και τοπικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των δράσεων Πρόληψης.
  • Το θέμα της Πρόληψης Αποβλήτων στην Ελλάδα μόλις τώρα ανοίγει και πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν από όλους τους εμπλεκόμενους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:


Φίλιππος Κυρκίτσος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης τηλ. 693-6140795

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου καθώς και φωτογραφίες του Συνεδρίου

 

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr