Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα είναι τα εξής:

  1. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (wwhttp://www.herrco.gr), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Η ΕΕΑΑ ανταποκρινόμενη στον Νόμο 2939/01 δημιούργησε και οργάνωσε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ANAKYΚΛΩΣΗ» (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) για την συλλογή, μεταφορά, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 106453/20-02-2003 υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
  2. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.
  3. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε.


Σήμερα, (1/4/09) έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης σχεδόν 7 εκ. κάτοικοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν το 2008 παρουσίασαν αύξηση 21% σε σχέση με το 2007 και έφτασαν περίπου τους 416.000 τόνους. Ειδικά οι ποσότητες που αξιοποιήθηκαν μέσα από τον μπλε κάδο το 2008 αυξήθηκαν κατά 73% σε σχέση με το 2007. Η κατάσταση λοιπόν είναι ελπιδοφόρα στην Ελλάδα, αλλά ακόμα απαιτούνται ακόμα προσπάθειες μέχρι να τοποθετηθούν κάδοι και σε περιοχές που δε διαθέτουν και ενδεχομένως είναι απομακρυσμένες, καθώς και για την καλή ενημέρωση του κόσμου.

Περισσότερες πληροφορίες για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών θα βρείτε στα τεύχη του περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τ.61, 59, 46, 37, 32 και 28.Προγράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr