Ο επίσημος ορισμός των συσσωρευτών και μπαταριών στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ δίνεται ως εξής: Ο συσσωρευτής ή ηλεκτρική στήλη είναι κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή στοιχεία μπαταρίας (μη επαναφορτιζόμενα) ή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή στοιχεία μπαταρίας (επαναφορτιζόμενα).

Συσσωρευτής είναι ουσιαστικά κάθε είδους μπαταρία. Για την καλύτερή τους διαχείριση, οι μπαταρίες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: «Οι συσσωρευτές», δηλαδή μεγάλες μπαταρίες βιομηχανικού τύπου ή αυτοκινήτων και «Φορητές ηλεκτρικές στήλες», δηλαδή οι μικρές μπαταρίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Η διαχείριση των συσσωρευτών στην Ελλάδα γίνεται από τη ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.  και την ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery A.E.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr